REGULAMIN ŁOWISKA

Zasady korzystania z Łowiska Specjalnego "U Roberta"

&1

REGULAMIN USTALA POPRZĄDEK WEWNĘTRZNY KORZYSTANIA Z ŁOWISKA DO POŁOWU RYB ORAZ OBOWIĄZKI WĘDKARZY Z TYM ZWIĄZANE.

&2

WĘDKOWANIE NA ŁOWISKU DOZWOLONE JEST TYLKO DLA WĘDKARZY KTÓRZY UIŚCILI OPŁATĘ.

&3

OSOBY TOWARZYSZĄCE CHCĄC ZOSTAĆ Z OSOBĄ WĘDKUJĄCĄ, MUSZĄ UIŚCIĆ OPŁATĘ PODANNĄ W CENNIKU.

&4

DZIECI I MŁODZIEŻ DO LAT 18 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE ŁOWISKA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB PEŁNOLETNICH, KTÓRZY W PEŁNI PONOSZĄ ZA NICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

&5

WĘDKOWANIE DOZWOLONE JEST TYLKO Z BRZEGU DOSTĘPNEGO DO WĘDKOWANIA.

&6

ZAJMOWANIE STANOWISKA I WĘDKOWANIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE PRZESZKADZAĆ INNYM WĘDKUJĄCYM.

&7

UPRASZA SIĘ O DELIKATNE OBCHODZENIE Z RYBAMI, UŻYWANIE WYPYCHACZY DO HACZYKÓW, NATYCHMIASTOWE WYPUSZCZANIE RYB DO ŁOWISKA GDY WĘDKARZ NIE ZAMIERZA ZABRAĆ ICH ZE SOBĄ.

&8

ZŁOWIONE OKAZY MOŻNA ZWAŻYĆ I WYKONAĆ SESJĘ, CZYNNOŚCI TE NIE MOGĄ TRWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 5 MINUT. ZABRANIA SIĘ STANIA Z RYBAMI PODCZAS SESJI.

&9

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZATRZYMANIA NA ŁOWISKU OKAZÓW POWYŻEJ 3KG.

&10

ZABRANIA SIĘ NĘCENIA W ŁOWISKU CHLEBEM I ZIEMNIAKAMI.

&11

NA ŁOWISKU OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA OD GODZINNY 21:00 DO 6:00.

&12

NA ŁOWISKU ZABRANIA SIĘ WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH BEZ ZGODY OSOBY OBSŁUGUJĄCEJ (DOTYCZY TO GROBLI, PRZEGRÓD, NASYPÓW, WAŁÓW ITP.).

&13

NA TERENIE ŁOWISKA OBOWIĄZUJE ZAKAZ KĄPIELI ORAZ ZAKAZ  KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH TAKICH JAK PONTON, ŁÓDKA, MATERAC ITP.

&14

DOZWOLONE JEST KORZYSTANIE Z ŁÓDKI ZDALNIE STEROWANEJ W OBRĘBIE SWOJEGO STANOWISKA.

&15

ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW I INNYCH ZWIERZĄT NA ŁOWISKO.

&16

OBOWIĄZKIEM WĘDKARZA JEST ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ PRACOWNIKA ŁOWISKA W TRAKCIE WĘDKOWANIA INDIWIDUALNEGO, PROWADZENIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH, IMPREZ WĘDKARSKICH ITP.

&17

WŁAŚCICIEL ŁOWISKA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA IMPREZ ZAMKNIĘTYCH. ZA EWENTUALNE TRUDNOŚCI - PRZEPRASZAMY

&18

WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST ZACHOWAĆ SIĘ NA TERENIE ŁOWISKA W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU ŻYCIA I ZDROWIA, A TAKŻE DEWASTACJI MIENIA ŁOWISKA.

&19

WŁAŚCICIEL ŁOWISKA ORAZ PRACOWNICCY ŁOWISKA MAJĄ PRAWO DO WYRZUCENIA Z TERENU ŁOWISKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ŁOWISKA I NIE ODDAWANIU TYM OSOBĄ OPŁATY ZA WEJŚCIE NA ŁOWISKO W PRZYPADKU: GŁOŚNEGO ZACHOWANIA, ŚMIECENIA, DEWASTACJI, KRADZIEŻY LUB ZACHOWANIA ZAGRAŻAJĄCEMU BEZPIECZEŃSTWU ŻYCIA I ZDROWIA.

&20

KRADZIEŻ BĘDZIE KARANA ZAPŁATĄ 500 ZŁ ZA KILOGRAM RYBY, WEZWANIEM POLICJI I ZGŁOSZENIEM KRADZIEŻY.

&21

WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST PO ZAKOŃCZENIU ŁOWIENIA POSPRZĄTAĆ PO SOBIE STANOWISKO WĘDKARSKIE.

&22

ŁOWISKO MOŻNA OPUŚCIĆ TYLKO PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU PRACOWNIKOWI ŁOWISKA.

&23

KAŻDY PRZEBYWAJĄCY NA ŁOWISKU ZOBOWIĄZANY JEST PO OPUSZCZENIU ŁOWSIKA DO PODDANIA SIĘ KONTROLI SPRZĘTU I SAMOCHODU PRZEZ PRACOWNIKA ŁOWISKA.

&24

WŁAŚCICIEL I PRACOWNICCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI LOSOWE ORAZ RZECZY POZOSTAWIONE NA ŁOWISKU.

&25

KAŻDE ZŁAMANIE REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO UTRATĄ WSTĘPU NA ŁOWISKO.

&26

WSZYSTKIE SPRAWY NIEUJĘTE W REGULAMINIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z WŁAŚCICIELEM LUB PRACOWNIKAMI ŁOWISKA.

&27

WSTĘP NA ŁOWISKO JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU ORAZ CENNIKA.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close